خدمات و عضویت ها

 
 
 
 
 
شما هر زمان میتوانید نسبت به ارتقا نوع عضویت خود اقدام نمایید
 
چنانچه شرکت حمل هستید میتوانید یکی از طرح های عضویت را انتخاب کنید:


 

 

رایگان

0 تومان ماهیانه

 • مشاهده استعلام های حمل
 • عضویت یکساله
 • امکان ثبت یک پیشنهاد در هفته
 • پنل کاربری ساده
 • ۲٪ کمیسیون هر قرارداد

پایه

۲۹,۰۰۰تومان ماهیانه

 • مشاهده استعلام های حمل
 • عضویت ماهیانه
 • امکان ثبت نامحدود پیشنهاد
 • پنل کاربری حرفه ای
 • ۱٪ کمیسیون هر قرارداد

حرفه ای

۲۹۹,۰۰۰تومان ماهیانه

 • مشاهده استعلام های حمل
 • عضویت ماهیانه
 • امکان ثبت نا محدود پیشنهاد
 • پنل کاربری حرفه ای
 • ۰.۵٪ کمیسیون هر قرارداد

پرسش های متداول

 
 
 
  

کمیسیون قرارداد چیست؟


به ازای هر قرارداد حملی که در شیپ ریت به ثبت میرسد درصدی به عنوان کمیسیون شیپ ریت به نرخ ارز آزاد محاسبه و از اعتبار مالی شرکت حمل کسر میشود.

پنل کاربری چیست؟


هر یک از شرکت های حمل دارای پنل برای مدیریت استعلام های حمل و سفارشات مشتریان میباشد.

آیا امکان ارتقا نوع عضویت وجود دارد؟


شرکت های حمل در صورت نیاز می توانند هر زمان نسبت به ارتقا نوع عضویت خود قدام کنند.

حمل چه نوع بارها و محموله هایی در شیپ ریت استعلام میشود؟


کلیه بارهای هوایی، دریایی، زمینی و ریلی به غیر از بارهای ممنوعه در هر حجم و وزنی در شیپ ریت توسط مشتریان استعلام میشود.